Om ICJ Studentsektion

ICJ Studentsektion är en Stockholmsbaserad studentförening under Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Vi erbjuder studenter en möjlighet att fördjupa sitt intresse för folkrätt och mänskliga rättigheter genom våra olika verksamheter. 

Som student kan du bli medlem och ansöka till poster i styrelsen. Våra årsmöten sker i maj. 

Vår styrelse år 2021/22

Yvette du Plessis-Sjöblom

Ordförande

Yvette har nyligen tagit sin juristexamen från Stockholms universitet. Hon brinner särskilt för frågor rörande anti-rasism och att motverka mäns våld i samhället.

Frida Eneheim

Viceordförande och ansvarig för sociala medier och marketing

Frida läser sjätte terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för jämställdhet och minoriteters rättigheter.

Alba Blanck

Bevakare av
mänskliga rättigheter

Alba läser sjunde terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för kvinnors rättigheter och migrationsrätt.

Emelie Dehlin

Redaktör för tidskriften Nuntia

Emelie läser femte terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för internationell humanitär rätt.

Ida Edling

Ansvarig för Klimatjuristerna

Ida läser sjunde terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för biologisk mångfald, klimaträttvisa och Rights of Nature.

Sumaya Gele

Redaktör för tidskriften Nuntia

Sumaya läser sjätte terminen på juristprogrammet vid Uppsala universitet och brinner särskilt för migrationsrätt.

Linnea Hellström

Ansvarig för podden Opinio juris

Linnea läser sjunde terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för europarätt.

Josefin Meissner

Ansvarig för Klimatjuristerna

Josefin har nyligen tagit sin juristexamen från Stockholms universitet och brinner särskilt för mänskliga rättigheter rörande klimatkrisen.

Ebba Sihlén

Ansvarig för podden Opinio juris

Ebba läser sjunde terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för Europarätt, statsansvar och internationella samarbeten.

Astrid Östberg

Medlemsansvarig

Astrid läser sjunde terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet och brinner särskilt för mänskliga rättigheter i krigsföring.