Föreläsningar

Under terminen ordnar ICJ Studentsektion ett flertal föreläsningar med framstående experter inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Följ oss på våra sociala medier för att få uppdateringar om kommande event!

Tidigare föreläsningar

2021

Margot Wallström

Den 26 maj hölls en föreläsning med Margot Wallström om kvinnors tillgång till rättvisa i konflikter och om övergångsrättvisa.

Margot Wallström har varit utrikesminister, FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexualiserat våld och EU-kommissionär.

Länk till eventet

Ola Linder

Den 5 maj hölls en föreläsning med Ola Linder om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att driva processer i FN:s funktionsrättskommitté.

Ola Linder är jurist på Independent Living Institute och har fört processen mot staten i fallet Rickard Sahlin mot Sverige, som resulterade i att kritik riktades mot staten.

Länk till eventet

Johanna Westeson

Konversationer med jurister: den 20 april hölls ett samtal med Johanna Westeson om rätten till sjukvård för utsatta EU-medborgare i Sverige.

Johanna Westeson är sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International.

Länk till eventet

Tora Holst

Konversationer med jurister: den 24 februari bjöds Tora Holst in för att prata om hur internationella brott döms i Sverige, med särskild inriktning på två folkmordsfall som begicks i Rwanda år 1994.

Tora Holst är åklagare och har tidigare arbetat vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Hon har arbetat med krigsbrott i bland annat två utredningar mot svenska medborgare som begått folkmordsbrott i Rwanda.

Länk till eventet

Agnes Hellström

Den 28 januari föreläste Agnes Hellström om FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft samma månad. Varför är det viktigt med ett kärnvapenförbud och vad innebär det att kärnvapen är förbjudna enligt internationell lag?

Agnes Hellström är ordförande för Svenska freds som sedan 1883 arbetat för hållbar fred och nedrustning genom att lyfta fredliga lösningar till avskräckning och militär upprustning

Länk till eventet

2020

Ove Bring

Den 16 december välkomnade vi Ove Bring för att prata om FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld och FN-stadgan.

Ove Bring är en folkrättsexpert, tidigare professor i folkrätt vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Han har även varit folkrättsrådgivare för Utrikesdepartementet.

Länk till eventet

Tara Azizi

Konversationer med jurister: den 2 december 2020 bjöds Tara Azizi in för att diskutera könsbaserat våld och flyktingrätt.

Tara Azizi är en jurist med erfarenhet av MR-frågor och SGBV på nationell såsom international nivå och expertis inom internationellt utvecklingssamarbete.

Länk till eventet

Hans Corell

Den 26 november 2020 föreläste Hans Corell om den internationella straffrättens utveckling i FN.

Hans Corell är en jurist, f.d. diplomat och f.d. vice rättschef i FN. Han har medverkat i upprättandet av ett flertal tribunaler, bl.a. den internationella brottsdomstolen.

Länk till eventet