The impending threat towards human rights

In October 2021 Israel deauthorized six human rights organizations (NGOs) and just two months later the Russian Supreme court ordered that the human rights organization Memorial Human Rights Center be liquidized. These actions by non-democratic states are not uncommon and similar developments have occurred in the past year in Hong Kong and Myanmar. These actions must be regarded as more than non-democratic retributions; they need to be seen as an impending threat towards human rights.

Sverige som röst för fred och svensk vapenexport

Trots den eviga bilden av Sverige som en fredsnation med över 200 år av fred på resumét är landet ett utav de största vapenexporterande länderna i världen. 2020 exporterades krigsmateriel till ett värde av 16, 3 miljarder kronor från Sverige och den svenska vapenexporten uppges vara mer än hela fem gånger så stor jämfört med 2001.

The Poland-Belarus border crisis: the illegality of pushbacks and the securitisation of migration in the EU

In recent months, thousands of migrants and refugees have been stuck in a desperate limbo by the Belarus-Poland border, denied entry into the European Union (EU). Cases of brutal violence and pushbacks of migrants and asylum-seekers have been reported in the area conducted by Belarusian and Polish border authorities. The treatment of migrants and refugees at the EU’s external borders sheds light on the increasing migration crisis narrative where refugees are no longer seen as vulnerable people, but tools of warfare.   

The crime of ecocide – advancing international criminal law and abating global ecological crisis

Our planet finds itself in a global ecological crisis. The loss of animal and plant species is so large and fast that some claim our era to be the sixth mass extinction of geological time. The actions of one single species – ours – is threatening the very climatological stability necessary for the continuance of life on Earth. Present legislative instruments have proven insufficient to tackle this crisis. The need for successful legislation is adamant, and environmental groups are advocating for a variety of possible legal reforms. The acknowledgement of ecocide as a crime is one such legal attempt at saving the world.

Världens vattenkris – en miljörättslig fråga om mänskliga rättigheter

Ungefär en tredjedel av jordens befolkning lider av vattenbrist (åtminstone någon gång) varje år. Vattenbrist är benämningen på en situation då det råder större efterfrågan på vatten än vad som finns tillgängligt, och det är ett växande globalt problem som hotar både naturen och oss människor. Samtidigt som det råder brist på vatten så måste tillgången öka, och det är inte en enkel ekvation att lösa i en värld där befolkningen fortsätter att växa och klimatet förändras allt snabbare.

Double standards in hate speech policies on social media

The current discretion afforded to social media companies’ moderation of hate speech risks cementing discrimination online. Disturbing double standards have emerged in the vacuum of transparency and accountability that has followed the EU’s laissez-faire approach. In online discussions, legitimate criticism of discriminatory structures are often removed as hate speech, whilst genuinely hateful and discriminatory statements are allowed to remain online.

Rights of Nature – advancing fundamental rights and abating global ecological crisis

Our planet finds itself in a global ecological crisis. The loss of animal and plant species is so large and fast that some claim our era to be the sixth mass extinction of geological time.1 The actions of one single species – ours – is threatening the very climatological stability necessary for the continuance of life on Earth.2 Present legislative instruments have proven insufficient to tackle this crisis. The need for successful legislation is adamant, and environmental groups are advocating for a variety of possible legal reforms. Rights of Nature is one such legal attempt at saving the world.

Polen och rättsstatsprincipen

När Polen ansökte om EU-medlemskap anförde EU-kommissionen att landets politiska institutioner var stabila och att respekt för rättsstatsprincipen enligt art 2 fördraget om Europeiska unionen (FEU) förelåg. Polen, som blev medlem i EU 2004, har dock de senaste åren brutit mot rättsstatsprincipen genom att stifta nationella lagar som påverkar opartiskheten i domstolar. EU har vidtagit ett flertal åtgärder mot landet som visat sig vara ineffektiva. Det finns därför anledning att undersöka alternativa sätt att stävja situationen.