Krigets lagar

Efter flera veckors upptrappning inledde Ryssland på morgonen den 24 februari en invasion av Ukraina som utgör en av de värsta krigföringar i Europa sedan andra världskriget. Denna invasion utgör ett brott mot internationell humanitär rätt och hotar internationell fred och säkerhet. Den humanitära rätten syftar till att humanisera krigföring och begränsa lidande under krigets gång.

Flyktingars rätt till familjeåterförening

Krig, förtryck, förföljelse och naturkatastrofer tvingar dagligen människor till att fly från sina hemländer. Livsomständigheter som exempelvis bosättning i flyktingläger eller fattigdom kan hindra en familjemedlem från att lämna landet. Familjer splittras under traumatiska förhållanden då familjemedlemmar oftast tvingas fly åt olika håll eller skiljs åt längs flyktvägen. Rätten till skydd för privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet och innefattar rätten till familjeåterförening.

Hungerkatastrofen

Just nu pågår den hittills största globala hungerkatastrofen i modern tid. Samtidigt har matproduktionen i världen aldrig varit bättre och studier visar att om maten skulle fördelas jämnt mellan människor världen över så skulle hungerkatastrofen inte existera. Att människor utsätts för hunger och undernäring är idag klassat som det största hotet i världen mot människors liv och hälsa. Rätten att inte bli undernärd och att inte behöva utsättas för svält är en mänsklig rättighet.

Barnens mänskliga rättigheter i praktiken

Kort efter att BK trädde i kraft som lag i Sverige kom det hjärtskärande fallet “Lex Lilla hjärtat” att bli ett praktexempel på hur BK inte fungerar i praktiken. Fallet visade på hur ett slarvigt myndighetsutövande och en opreciserad lagstiftning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för barn.

Israels beslut om att terroristförklara sex palestinska organisationer

Israel beslutade i oktober, med stöd av ett 74 sidor långt dokument, att terroristförklara sex organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Däribland den palestinska nationella sektionen av ICJ; Al-Haq samt barnrättsorganisationen Defense for Children International (DCI).