Bli medlem

Vill du bli medlem i ICJ Studentsektion?

ICJ Studentsektion är en ideell studentförening för studenter med ett engagemang för folkrätt och mänskliga rättigheter. Som medlem för du möjlighet att utveckla ditt intresse för dessa rättsområden och att träffa likasinnade studenter från olika terminer.

Vilka förmåner får du som medlem?

  • Du kan börja engagera dig hos oss i våra verksamhetsområden genom att delta och i att arrangera föreläsningar, vara skribent för vår tidning Nuntia eller varför inte påbörja ett nytt projekt?
  • Som medlem har du närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på våra årsmöten!
  • Som medlem i ICJ Studentsektion blir du även medlem i vår moderförening, ICJ-S, och har samma rättigheter vid dess årsmöten!
  • Du stödjer en verksamhet som främjar mänskliga rättigheter och folkrättsliga frågor!

Medlemsavgiften är 150 kr/år. Det går bra att betala via Swish eller Bankgiro. I betalningen lämnar man i meddelandet namn och mailadress.

Angående vår dataskyddspolicy

Till medlemmar i ICJ Studentsektion:

Vi vill informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi gör det. Vi värnar om din integritet och att dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser. Vi behandlar uppgifter om dig som är medlem, stödmedlem eller finns registrerad i vårt nätverk.

Sammanfattningsvis så sparas och bearbetas information om dig enbart i syfte att kommunicera med dig som medlem, som deltagare i vår förening eller för dig som på annat sätt medverkar i vår verksamhet. ICJ Studentsektion och ICJ-S hanterar personuppgifter endast i syfte att kalla dig till årsmöten, ge dig information om föreningens verksamhet, information om utveckling inom området för mänskliga rättigheter och rättsstaten och för att ge dig möjlighet att delta i aktiviteter som seminarier eller debatter.  

Om du inte vill stå kvar i vår nätverkslista meddela detta till icjstudentsektion@gmail.com.