Krigets lagar

Efter flera veckors upptrappning inledde Ryssland på morgonen den 24 februari en invasion av Ukraina som utgör en av de värsta krigföringar i Europa sedan andra världskriget. Denna invasion utgör ett brott mot internationell humanitär rätt och hotar internationell fred och säkerhet. Den humanitära rätten syftar till att humanisera krigföring och begränsa lidande under krigets gång.

The impending threat towards human rights

In October 2021 Israel deauthorized six human rights organizations (NGOs) and just two months later the Russian Supreme court ordered that the human rights organization Memorial Human Rights Center be liquidized. These actions by non-democratic states are not uncommon and similar developments have occurred in the past year in Hong Kong and Myanmar. These actions must be regarded as more than non-democratic retributions; they need to be seen as an impending threat towards human rights.

Sverige som röst för fred och svensk vapenexport

Trots den eviga bilden av Sverige som en fredsnation med över 200 år av fred på resumét är landet ett utav de största vapenexporterande länderna i världen. 2020 exporterades krigsmateriel till ett värde av 16, 3 miljarder kronor från Sverige och den svenska vapenexporten uppges vara mer än hela fem gånger så stor jämfört med 2001.

The Poland-Belarus border crisis: the illegality of pushbacks and the securitisation of migration in the EU

In recent months, thousands of migrants and refugees have been stuck in a desperate limbo by the Belarus-Poland border, denied entry into the European Union (EU). Cases of brutal violence and pushbacks of migrants and asylum-seekers have been reported in the area conducted by Belarusian and Polish border authorities. The treatment of migrants and refugees at the EU’s external borders sheds light on the increasing migration crisis narrative where refugees are no longer seen as vulnerable people, but tools of warfare.   

Flyktingars rätt till familjeåterförening

Krig, förtryck, förföljelse och naturkatastrofer tvingar dagligen människor till att fly från sina hemländer. Livsomständigheter som exempelvis bosättning i flyktingläger eller fattigdom kan hindra en familjemedlem från att lämna landet. Familjer splittras under traumatiska förhållanden då familjemedlemmar oftast tvingas fly åt olika håll eller skiljs åt längs flyktvägen. Rätten till skydd för privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet och innefattar rätten till familjeåterförening.

Hungerkatastrofen

Just nu pågår den hittills största globala hungerkatastrofen i modern tid. Samtidigt har matproduktionen i världen aldrig varit bättre och studier visar att om maten skulle fördelas jämnt mellan människor världen över så skulle hungerkatastrofen inte existera. Att människor utsätts för hunger och undernäring är idag klassat som det största hotet i världen mot människors liv och hälsa. Rätten att inte bli undernärd och att inte behöva utsättas för svält är en mänsklig rättighet.

Barnens mänskliga rättigheter i praktiken

Kort efter att BK trädde i kraft som lag i Sverige kom det hjärtskärande fallet “Lex Lilla hjärtat” att bli ett praktexempel på hur BK inte fungerar i praktiken. Fallet visade på hur ett slarvigt myndighetsutövande och en opreciserad lagstiftning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för barn.

The crime of ecocide – advancing international criminal law and abating global ecological crisis

Our planet finds itself in a global ecological crisis. The loss of animal and plant species is so large and fast that some claim our era to be the sixth mass extinction of geological time. The actions of one single species – ours – is threatening the very climatological stability necessary for the continuance of life on Earth. Present legislative instruments have proven insufficient to tackle this crisis. The need for successful legislation is adamant, and environmental groups are advocating for a variety of possible legal reforms. The acknowledgement of ecocide as a crime is one such legal attempt at saving the world.